บล็อกสถาปนิก

  • Avatar
    • น้ำผึ้ง วัฒนะสิมากร XP
    • SCG Experience Architect
    • EDUCATION : ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    • จะเริ่มต้นปรับปรุงและปรับเปลี่ยนพื้นที่อย่างไร เพื่อให้โดนใจและอยู่ในงบประมาณ
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ