บล็อกสถาปนิก

  • Avatar
    • อิษฎา แก้วประเสริฐ XP
    • SCG Experience Architect
    • EDUCATION : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาเทคโนโลยีอาคาร
    • พูดคุยแนะนำเรื่องการเลือกวัสดุเพื่อการตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ภายในบ้านให้เกิดประโยชน์ และถูกต้องตามหลักการ
  • 1 2 3
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ