บล็อกสถาปนิก

  • Avatar
    • ภัทรพร วงศ์ปิยะสถิตย์ XP
    • SCG Experience Writer
    • EDUCATION : ปริญญาตรี ออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • สนุกและได้สาระ  ให้ความรู้สึกเหมือนได้อ่านเรื่องราวการสร้างบ้านจากเพื่อนข้างบ้านที่ใกล้ชิด
  • 1 2 3
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ