บล็อกสถาปนิก

 • Avatar
  • ปิยะพันธ์ มั่นคง XP
  • SCG Experience Architect
  • EDUCATION : ปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปริญญาโท ภาควิชาการจัดการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และนำไปทำได้จริง
 • 1 2 3
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ