บล็อกสถาปนิก

  • Avatar
    • พีระพงษ์ บุญรังษี XP
    • SCG Experience Architect
    • EDUCATION : ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
    • เติมเต็มสาระน่ารู้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น บ้านเย็น Eco house Green Building Universal Design
  • 1 2
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ