บล็อกสถาปนิก

 • Avatar
  • อภิณห์พร อิงค์พรสิน XP
  • SCG Experience Writer
  • EDUCATION : ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
  • มาทำเรื่องบ้านให้เป็นเรื่องสนุก เก็บทุกขั้นตอนการสร้างบ้านมาบอกเล่าผ่านประสบการณ์อย่างน่าสนใจ
 • 1 2
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ