บล็อกสถาปนิก

  • Avatar
    • ธนพร วิไลจิตต์ XP
    • Special Guest
    • EDUCATION : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    • บางครั้งเรื่องบ้านก็เป็นเรื่องที่สามารถ ทำเองได้ไม่ยาก ถ้ารู้และเข้าใจวิธีและเทคนิคได้อย่างถูกต้อง
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ