View : 827

รอยร้าวกลางคาน จัดเป็นรอยร้าว ชนิดร้ายแรง ที่มีอันตรายต่อโครงสร้างรวมถึงผู้อยู่อาศัย มีสาเหตุมาจากคานนั้นรับน้ำหนักมากเกินไปจนเกิดการแอ่นตัวในลักษณะตัว U  ในบางกรณีอาจมีการรั่วซึมเกิดขึ้น หากชั้นบนเป็นห้องน้ำหรือดาดฟ้า ซึ่งทำให้เหล็กภายในเกิดสนิมขุม และดันคอนกรีต คาน จนเกิดการแตกร้าว ส่งผลให้คานตัวนั้นเสื่อมประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักลง 

วิธีแก้ไขในเบื้องต้นคือการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากออกไป และให้วิศวกรเข้ามาตรวจสอบ

 


 

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวดิ่งกลางคาน

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวดิ่งกลางคาน

รอยร้าวกลางคาน จัดเป็นรอยร้าว ชนิดร้ายแรง ที่มีอันตรายต่อโครงสร้างรวมถึงผู้อยู่อาศัย มีสาเหตุมาจากคานนั้นรับน้ำหนักมากเกินไปจนเกิดการแอ่นตัวในลักษณะตัว U  ในบางกรณีอาจมีการรั่วซึมเกิดขึ้น หากชั้นบนเป็นห้องน้ำหรือดาดฟ้า ซึ่งทำให้เหล็กภายในเกิดสนิมขุม และดันคอนกรีต คาน จนเกิดการแตกร้าว ส่งผลให้คานตัวนั้นเสื่อมประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักลง 

วิธีแก้ไขในเบื้องต้นคือการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากออกไป และให้วิศวกรเข้ามาตรวจสอบ

 


 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ