View : 633

รอยาวบนพื้นที่ มีลักษณะยาวขนานไปกับผนังในรูปแบบนี้ จัดเป็นรอยร้าวชนิดที่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง และผู้อยู่อาศัย มักเกิดจากการทรุดตัวของฐานรากที่ไม่เท่ากัน ซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุ เช่น เสาเข็มเยื้องออกจากศูนย์กลาง เสาเข็มตั้งอยู่บนดินต่างชนิดกัน รวมถึงการเคลื่อนตัวของชั้นดินที่อยู่ลึกลงไปในปริมาณมาก ทำให้เสาเข็มเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม โดยหากรอยแตกร้าวเกิดขึ้นในแนวนอนฝั่งใด แสดงว่าฐานรากฝั่งตรงข้ามรอยร้าวมีการทรุดตัว ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างโดยเร็ว 

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวยาวที่พื้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

เรื่อง: SCG Experience

สารพัดรอยแตกร้าว : รอยร้าวแนวยาวที่พื้น

รอยาวบนพื้นที่ มีลักษณะยาวขนานไปกับผนังในรูปแบบนี้ จัดเป็นรอยร้าวชนิดที่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง และผู้อยู่อาศัย มักเกิดจากการทรุดตัวของฐานรากที่ไม่เท่ากัน ซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุ เช่น เสาเข็มเยื้องออกจากศูนย์กลาง เสาเข็มตั้งอยู่บนดินต่างชนิดกัน รวมถึงการเคลื่อนตัวของชั้นดินที่อยู่ลึกลงไปในปริมาณมาก ทำให้เสาเข็มเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม โดยหากรอยแตกร้าวเกิดขึ้นในแนวนอนฝั่งใด แสดงว่าฐานรากฝั่งตรงข้ามรอยร้าวมีการทรุดตัว ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างโดยเร็ว 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
SCG Homesolution - ภูมิใจ ประเสริฐกุลวง
อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ