Q&A แบ่งพื้นที่ห้องนอน มาทำห้องน้ำ


"เมื่อครอบครัวขยายขึ้น มีผู้สูงอายุในบ้าน หรือไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงไป เกิดความไม่สะดวกในการเดินเข้าออก ขึ้นลงภายในบ้าน เจ้าของบ้านบางท่าน อาจคิดขยับขยายปรับปรุงบ้าน ต่อเติมบ้าน โดยแบ่งพื้นที่ภายในห้องนอนมาต่อเติมเป็นห้องน้ำ ก็สามารถทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด หากมีการวางแผน และเตรียมการมาอย่างดี"

       เริ่มแรกต้องตรวจสอบดูก่อนว่าโครงสร้างพื้นห้องนอนเดิมของคุณเป็นแบบใด เพราะหากต้องการกั้นเป็นห้องน้ำโครงสร้างพื้นห้องนอนเดิมของคุณควรเป็นพื้นแบบหล่อในที่เท่านั้น หากเป็นพื้นสำเร็จรูป แบบที่นิยมสร้างกันในปัจจุบันเพราะสะดวกและไม่เสียเวลาในการหล่อ จะไม่สามารถใช้กับพื้นที่เปียกอย่างห้องน้ำได้เพราะจะเกิดปัญหารั่วซึม

       สำหรับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการต่อเติมห้องน้ำ คือ

       1. ก่อนต่อเติมห้องน้ำควรทาน้ำยากันซึม รวมถึงเลือกใช้กระเบื้องที่เหมาะสมสำหรับห้องน้ำด้วย

       2.ไม่ควรซื้ออ่างอาบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติม เพราะตัวอ่างน้ำรวมถึงปริมาณน้ำ อาจส่งผลให้โครงสร้างต้องรับน้ำหนักเกิน

       3. ในส่วนของผนังที่ต่อเติมควรจะเป็นผนังเบา เพราะห้องเดิมอาจไม่มีแนวคานสำหรับรับน้ำหนักผนังใหม่โดยตรง

       4. สิ่งสำคัญอีกอย่างคือถ้าห้องนอนติดแอร์ ไม่ควรใช้ประตูห้องน้ำแบบบานเกล็ด เนื่องจากไอน้ำและความชื้นอาจทำให้ภายในห้องนอนเกิดเชื้อราได้

       ปรึกษาเรื่องการปรับปรุงห้องน้ำ หรือต่อเติมห้องน้ำในพื้นที่เดิม อย่างถูกหลักการ กับสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญจาก SCG โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่

 

ใช้พื้นหล่อในที่ และผนังโครงสร้างเบา

ห้องน้ำในห้องนอนไม่ควรใช้ประตูแบบบานเกล็ด

ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ มีรายละเอียดแตกต่างจากห้องน้ำทั่วไป