เปิดบ้าน ‘INTERACTIVE HOUSE’ แบบบ้านจำลอง เอสซีจี

        สำหรับใครที่กำลังจะสร้าง หรือปรับปรุงบ้าน และอยากได้ตัวช่วยในการค้นหาสินค้าหรือวัสดุที่เหมาะสม วันนี้ เอสซีจี มีตัวช่วยอย่างบ้าน ‘INTERACTIVE HOUSE’ หรือ แบบบ้านจำลอง เอสซีจี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นำเสนอข้อมูลสินค้าในรูปแบบใหม่ โดยแบ่งเป็น 10 ส่วนตามฟังก์ชันการใช้งาน ได้แก่ 1) โครงสร้าง และงานระบบ 2) หลังคาและอุปกรณ์ 3) รางน้ำฝน 4) วัสดุตกแต่งผนัง ฝ้าเพดาน 5) วัสดุตกแต่งพื้น และบันได 6) วัสดุอุปกรณ์เพื่อผู้สูงวัย 7) โรงรถ กันสาด 8) สวน พื้นที่รอบบ้าน 9) ห้องนอน 10) ห้องนั่งเล่น5.8K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew