หลังคาดินเผา เอสซีจี สืบสานความงามตามสถาปัตยกรรมไทย

ที่มา :  www.ruanlada.com

        หากพูดถึงสถาปัตยกรรมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนผ่านรูปทรงของตัวอาคาร ด้วยเส้นสายและลวดลายที่มีรายละเอียดอันประณีตอ่อนช้อย วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ก่อเกิดด้วยภูมิปัญญาของคนรุ่นปู่ย่าตายาย ที่สั่งสม เรียนรู้ และสืบทอดกันมา แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามของวัฒนธรรม บนพื้นฐานของธรรมชาติ เชื่อมโยงการออกแบบที่สอดคล้องไปกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศได้อย่างลงตัว กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง

 

ภาพ : ตัวอย่างภาพหลังคาวัดที่ใช้กระเบื้องดินเผา

ภาพ : ตัวอย่างภาพหลังคาวัดที่ใช้กระเบื้องดินเผา

ภาพ : ตัวอย่างภาพหลังคาวัดที่ใช้กระเบื้องดินเผา

ภาพ : ตัวอย่างภาพหลังคาวัดที่ใช้กระเบื้องดินเผา

ภาพ : ตัวอย่างภาพหลังคาวัดที่ใช้กระเบื้องดินเผา

        หนึ่งในองค์ประกอบที่เด่นชัดของสถาปัตยกรรมไทย คือ หลังคา ที่มีทั้งความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น เน้นรูปทรงสามเหลี่ยมมุมสูง องศาลาดชัน เช่น ทรงจั่ว ปั้นหยา และมะนิลา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทยที่ต้องเจอกับความแปรปรวนของฝนฟ้าอากาศ ทั้งฝนฟ้าคะนองและแดดร้อนจัด หลังคาของสถาปัตยกรรมไทยจึงถูกออกแบบให้มีองศาลาดชันสูงและมีชายคายื่นออกมา ทำให้กันแดดร้อนและฝนตกได้เป็นอย่างดี

 

ภาพ : ตัวอย่างกระเบื้องหลังคาดินเผา
ที่มา : Baanidea.com

        ในสมัยก่อน วัสดุหลังคามักทำมาจาก “ดินเผา” เพราะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย เมื่อนำมาผ่านกระบวนการนวด ผึ่งแดด ตี และเผา ก็จะได้แผ่นกระเบื้องดินเผาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยรูปทรงกระเบื้องดินเผาจะได้รับความนิยมกันแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ เช่น กระเบื้องทรงสุโขทัย (กระเบื้องใบโพธิ์) กระเบื้องเกล็ดปลา กระเบื้องหม่อม (กระเบื้องดินขอ) และกระเบื้องว่าว

 

ภาพ : ตัวอย่างกระเบื้องหลังคาดินเผาโบราณ หลังจากใช้งานมายาวนาน
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2008/04/25/entry-1

        แม้ว่าในปัจจุบันจะมีกระเบื้องหลังคาหลากหลายชนิดให้เลือก แต่กระเบื้องดินเผาก็ยังหลังคาที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านเรือนไทยและวัดวาอาราม เพื่อคงความสวยงามคลาสสิกแบบดั้งเดิม เปรียบเสมือนเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบสถาปัตย์ไทยไปแล้ว  

 

ภาพ : ตัวอย่างกระเบื้องดินเผาจาก SCG

SCG จึงได้พัฒนากระเบื้องดินเผาออกมา เพื่อตอบโจทย์สถาปัตย์ทั้งงานวัด และงานบ้าน ได้แก่

  • กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่นสุโขทัย มีรูปทรงปลายแหลมคล้ายใบโพธิ์ ตามคติความเชื่อที่ว่าหากนำมามุงเป็นหลังคา จะเสมือนได้อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทร กระเบื้องรุ่นนี้นิยมมุงแบบชั้นเดียว เหมาะกับหลังคาภายในวัด เช่น หลังคาโบสถ์หลังคาอาคารการเปรียญ หลังคาหอระฆัง และหลังคาเรือนไทย
  • กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่นเกล็ดปลา รูปทรงคล้ายดอกบัวหรือเกล็ดปลา บริเวณช่วงปลายจะแหลม นิยมมุง 2 ชั้น ประกอบไปด้วยกระเบื้องแผ่นสั้นและแผ่นยาว เหมาะกับหลังคาภายในวัดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น หลังคาพระอารามหลวง หลังคาอาคารต่างๆในวัด และหลังคาเรือนไทย

        จุดเด่นของหลังคาดินเผา เอสซีจี อยู่ที่การคัดสรรเนื้อดินที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซียลเซียส ผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผา เอสซีจี จึงแข็งแรง ทนทาน รูปลักษณ์สวยงามตามแบบฉบับไทยแท้ และที่สำคัญ ยังให้สีที่สดสวย ติดแน่นสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น

        เผยผ่านกระเบื้องหลังคาดินเผา SCG รุ่น สุโขทัย เกล็ดปลา หลังคาดินเผาที่สรรค์สร้างให้สถาปัตยกรรมไทยงดงามแบบต้นฉบับดั้งเดิม ด้วยลวดลายกระเบื้องที่คงความเป็นเอกลักษณ์ข้ามกาลเวลาไม่เสื่อมคลาย2944   Favorite   Print   Share