หลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟ ลอน SSR 760 - NoiseTECH รูปลอนมาตฐาน ตอบโจทย์ความอยู่สบาย พร้อมโทนสีทันสมัยถึง 6 สี


เทคโนโลยี NoiseTECH ช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกเอกสิทธิ์เฉพาะจาก เอสซีจี ช่วยลดเสียงฝนตกกระทบตั้งแต่จุดกำเนิด


​​​​​​​

เปรียบเทียบความดังของเสียง 
หลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟ ลอน SSR760 - NoiseTECH สามารถช่วยลดเสียงฝนตกกระทบได้ดีกว่า เมทัลชีททั่วไปถึง 5 เดซิเบล​​​​​​​รายละเอียดสินค้า ระบบหลังคา เอสซีจี เมทัลรูฟ ลอน SSR760 - NoiseTECH


ผลิตด้วยเหล็กมาตฐาน JIS พร้อมรับประกันความคงทนของสี 12 ปี 

        *การรับประกันการไม่ซีดจากของสี ตามระดับความแตกต่างของสี หรือค่า Delta E ที่ไม่เกิน 30 ( Delta E Unit < 30 ) อ้างอิงตาม CIE Lab 2000 และ ASTMD 22442.7K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew