ระบบผนัง SCG SMART WALL PRIVAZY  ทนไฟได้ตามมาตรฐานระดับสากล


          หากพูดถีง "อัคคีภัย" แน่นอนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะจะนำมาซึ่งความสูญเสีย แก่ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่า ดังนั้นความปลอดภัยจากอัคคีภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ที่ผู้ออกแบบอาคารต้องคำนึงถึง ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือความประมาท 

          จากรายงานข่าวอัคคีภัยในปีที่ผ่านมา อาจจะทำให้เรามาฉุกคิดว่าแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับอาคารของเรามีมากน้อยแค่ไหน แล้วนอกเหนือจากเรื่องการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐาน การหมั่นตรวจสอบเสมอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือกระทั่งการติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว แล้วยังมีเรื่องอะไรอีกหรือไม่ที่เราจะทำเพื่อป้องกันเหตุของของอัคคีภัยได้

           นอกเหนือจากพฤติกรรมในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นที่กล่าวมานั้น ยังมีอีกเรื่องนึงที่ต้องคำนึงถึงตั้งแต่การออกแบบอาคาร หรือที่อยู่อาศัย คือเรื่องการทำผนังให้ทนไฟได้ในระยะเวลาที่ทำให้เราสามารถหนีออกไปได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในรูปแบบทั่วไปนั้นจะเป็นการทำผนังก่ออิฐแบบเต็มแผ่น แล้วฉาบปูนทั้งสองด้านของผนังโดยจะมีความหนารวมที่ 15 – 20 ซม. แต่สำหรับระบบผนัง SCG SMART WALL PRIVAZY มีความหนาแค่เพียง 9.8 เซนติเมตรเท่านั้น ช่วยประหยัดพื้นที่ได้กว่า 50% แต่มีอัตราทนไฟถึง 2 ชั่วโมงเทียบเท่าผนังก่ออิฐ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ของการทดสอบผนังทนไฟ BS476 Part 20,22

ภาพ: ระบบผนัง SCG SMART WALL PRIVAZY มีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร เป็นระบบผนังเบาที่ใช้ร่วมกับฉนวนกันเสียง SCG Insulation Cylence Batt อัตราการทนไฟ 2 ชั่วโมง (120 นาที) เทียบเท่ากับผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบเต็มแผ่น
*การก่ออิฐแบบเต็มแผ่น คือ การก่ออิฐวางตัวตามแนวขวางของผนัง ทำให้ผนังนั้นมีความหนามากกว่าปกติ เมื่อฉาบปูนเสร็จแล้วจะมีความหนาประมาณ 15-20 เซนติเมตร


          ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าหากมีการคำนึงถึงการออกแบบผนังทนไฟ เพื่อลดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน ระบบผนัง SCG SMART WALL PRIVAZY สามารถทดแทนการใช้ผนังก่ออิฐได้อย่างมั่นใจ ทั้งเรื่องการทนไฟได้ถึง 2 ชั่วโมงแถมยังได้ประโยชน์เรื่องการป้องกันเสียงเพิ่มขึ้นอีกด้วย และด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ติดตั้งงานได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน เอสซีจี ระบบผนัง SCG SMART WALL PRIVAZY จึงเหมาะกับการนำไปใช้ทั้งงานโรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน รวมไปถึงอาคารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

​​​​​​​3.1K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew