ทำไม Active AIRflow System ถึงทำให้บ้านระบบปิดที่ติดแอร์ เย็นเร็วขึ้น ประหยัดค่าไฟมากกว่าเดิม


ธรรมชาติของการคลายร้อนในร่างกายทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์พัดให้ความเย็น การดื่มน้ำบ่อย ๆ หรือใส่เสื้อผ้าโปร่ง ๆ เพื่อลดอุณหภูมิให้ความร้อนระบายออกจากร่างกาย สำหรับวิธีคลายความร้อนให้บ้านก็ใช้หลักการเดียวกันครับ ต้องมีเปิดช่องระบายอากาศในบ้านให้มากที่สุด เพื่อให้มวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่มวลอากาศร้อน แต่ในปัจจุบันที่สภาวะอากาศภายนอกเต็มไปด้วยมลพิษ ฝุ่นควันพิษ PM 2.5 ทำให้การเปิดบ้านโล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทกลับกลายเป็นเรื่องไม่ปลอดภัย บ้านส่วนใหญ่จึงเลือกปิดบ้านกันฝุ่นแล้วติดตั้งเครื่องปรับอากาศแทน

โดยปกติการใช้ชีวิตของคนทั่วไป จะปิดบ้านทิ้งไว้ตลอดทั้งวันก่อนออกไปทำงาน เมื่อกลับบ้านในช่วงเย็นจะรู้สึกได้ว่าอากาศภายในบ้านร้อนอบอ้าวมาก ต้องใช้เวลานานกว่าแอร์จะทำงานให้บ้านเย็น และยิ่งอุณหภูมิภายในบ้านร้อนมากเท่าไหร่ การทำงานของแอร์ยิ่งหนัก ยิ่งเปลืองค่าไฟมากยิ่งกว่าเดิม แต่หากบ้านไหนติดตั้ง Active AIRflow System ปัญหาบ้านสะสมความร้อนย่อมหมดไป


อุณหภูมิตั้งต้นต่ำกว่า บ้านก็เย็นเร็วกว่า
ก่อนที่จะทราบเหตุผลที่ระบบ Active AIRflow System ช่วยให้บ้านเย็นเร็วกว่า ประหยัดค่าไฟกว่า เราลองมาเปรียบเทียบการทำงานของเครื่องปรับอากาศและค่าไฟฟ้าในฤดูกาลต่างๆ กันครับ ผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละบ้านจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนค่าไฟจะสูงกว่าฤดูกาลอื่นๆ ใช่ไหมครับ นั่นเป็นเพราะอุณหภูมิตั้งต้นภายในบ้านที่ต่างกัน เป็นผลให้การใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศแตกต่างกันแม้จะเปิดเครื่องปรับอากาศในระดับอุณหภูมิความเย็นที่เท่ากันก็ตาม


ตัวอย่างเช่น ในฤดูกาลทั่วไป ภายในบ้านมีอุณหภูมิ 30 องศา หากต้องการปรับอุณภูมิเครื่องปรับอากาศไปที่ 27 องศา เครื่องปรับอากาศจะปรับลดอุณหภูมิภายในบ้านเพียง 3 องศาเท่านั้น แต่เมื่อถึงฤดูร้อน ภายในบ้านอาจมีอุณหภูมิความร้อนสะสมมากถึง 40 องศา หากต้องการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไปที่ 27 องศาเท่าเดิม แต่เครื่องปรับอากาศต้องปรับอุณหภูมิให้มากถึง 13 องศาเลยครับ เป็นผลให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักและใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าเดิม ค่าไฟจึงสูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้เลย


เหตุผลที่บ้านติดตั้ง Active AIRflow System แล้วแอร์เย็นเร็ว
Active AIRflow System เป็นระบบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบัน เหมาะกับบ้านที่ต้องปิดประตูหน้าต่างตลอดทั้งวัน ซึ่งอาจเป็นที่มาของข้อสงสัยที่ว่า บ้านที่ปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดภายในจะระบายอากาศได้อย่างไร และทำไมเมื่อเปิดแอร์แล้ว แอร์เย็นเร็วขึ้น คำตอบทั้งหมดอยู่ที่กลไกการถ่ายเทอากาศ โดยระบบ Active AIRflow จะช่วยระบายอากาศร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา ทำมีอากาศใหม่ที่เย็นกว่าเข้าไปหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา แม้ผู้อยู่อาศัยจะปิดประตูหน้าต่างไว้อย่างมิดชิดทุกบาน ก็ยังรู้สึกได้ว่าบ้านไม่ร้อนอบอ้าว อุณหภูมิในบ้านลดลง 2-5 องศา เมื่อเปิดแอร์จึงเย็นไวกว่าเดิม ซึ่งกลไกที่ว่านี้อาศัย 3 เทคโนโลยีประกอบกัน

1. เริ่มต้นที่ “Intake Air Grille” (ช่องเติมอากาศติดผนัง)
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเติมอากาศใหม่จากภายนอกให้เข้ามาหมุนเวียนภายในบ้านตลอดเวลา จึงช่วยลดความอับชื้นและความร้อนที่สะสมภายใน โดยอากาศที่เข้ามาผ่านระบบการกรองอากาศแล้ว จึงหมดห่วงเรื่องฝุ่น PM 2.5 ได้ครับ

2. ชุดระบายอากาศฝ้าเพดานหรือ “Ceiling Ventilator (CV)”
มีลักษณะเป็นช่อง ๆ ภายในติดใบพัดคล้ายพัดลมดูดอากาศ อุปกรณ์นี้จะช่วยระบายอากาศภายในบ้านและเติมอากาศที่เย็นกว่าเข้าสู่บ้าน โดยจำลองกลไกการระบายอากาศแบบธรรมชาติ ที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูง ด้วยการใช้แรงพัดลมดูดอากาศจากด้านล่างขึ้นสู่โถงใต้หลังคาแล้วระบายออกนอกบ้าน

3. อุปกรณ์สุดท้าย คือ “Solar Roof Tile Ventilator” (ชุดกระเบื้องระบายความร้อนในโถงหลังคา)
ทำหน้าที่เร่งการระบายอากาศร้อนที่สะสมอยู่ภายใน ปล่อยอากาศร้อนออกสู่ภายนอกผ่านทางหลังคา โดยจะติดตั้งให้อยู่ในส่วนที่ใกล้สันหลังคา

หมดห่วงเรื่องความร้อนและอากาศที่มีมลพิษ เมื่อติดตั้ง Active AIRflow System บ้านจึงสามารถปิดสนิทได้อย่างปลอดภัยเช่นเดิม ให้ Active AIRflow System ทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศภายในบ้านตลอดทั้งวัน ช่วยรักษาอุณหภูมิเย็นให้บ้าน บ้านเย็นไวลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า นับเป็นวิธีการแก้ปัญหาบ้านร้อนอย่างตรงจุด ทั้งยังช่วยเพิ่มความสุขให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยครับ

สนใจบริการติดตั้งระบบ Active AIRflow System
สามารถเยี่ยมชมสินค้าจริง และขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญฟรี!
ได้ที่ SCG Experience และ SCG HOME Solution สาขาใกล้บ้าน
หรือโทร.02-586-2222


        สามารถค้นหาไอเดียแต่งบ้านเพิ่มเติม ได้ที่ Instagram : SCG.Brand4.1K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew