หลังคาทรงว่าว กับบ้านไทยสไตล์โคโลเนียล

        “หลังคาทรงว่าว” เป็นรูปแบบหนึ่งของหลังคาบ้านสไตล์โคโลเนียล บ้างก็เรียกว่า “กระเบื้องหลังคาหางว่าว” เมื่อมุงเสร็จจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเรียงตัวต่อเนื่องกันอย่างเป็นระเบียบในแนวเส้นทแยงมุม เป็นเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กับอาคารบ้านเรือนไทยมาอย่างช้านาน บ้านโคโลเนียลในไทยจึงดูเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมไทยและศิลปะตะวันตกอย่างลงตัว จนแทบจะเรียกได้ว่าหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน3.2K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew