ทำไมลอนคู่ ต้องตัดมุมก่อนมุง?

ตอบข้อสงสัย กระเบื้องลอนคู่ ทำไมถึงต้องตัดมุม?

       หลายคนอาจมีคำถามว่าทำไมกระเบื้องหลังคาลอนคู่จึงต้องตัดมุมกระเบื้องก่อนมุงหลังคา วันนี้เราจะมาอธิบายให้ทราบกันครับ เนื่องจากหากมุงกระเบื้องโดยไม่ตัดมุมจะเกิดการซ้อนทับของมุมกระเบื้องถึง 4 ชั้น ดังนั้น จึงควรตัดมุมออกให้เหลือชั้นซ้อนทับเพียง 2 - 3 ชั้น เพื่อป้องกันปัญหาน้ำฝนรั่วซึม

การตัดมุมทำได้ดังนี้ :

• กระเบื้องลอนคู่ที่มุงจากขวาไปซ้าย ควรตัดกระเบื้องที่มุมขวาบน และมุมซ้ายล่าง
• กระเบื้องลอนคุ่ที่มุงจากซ้ายไปขวา ควรกระเบื้องตัดมุมที่ซ้ายบน และมุมขวาล่าง
• ยกเว้นกระเบื้องลอนคู่แผ่นที่อยู่รอบกรอบหลังคา

ทำไมไม่ตัดมาตั้งแต่กระบวนการผลิต?

       กรณีที่ไม่ได้ทำการตัดมุมกระเบื้องมาจากโรงงานนั้น เนื่องด้วยเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในแง่ของการคำนวณจำนวนแผ่นเพื่อการใช้งาน เพราะการมุงกระเบื้องหลังคานั้นสามารถมุงได้จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายรวมถึงในส่วนของระยะซ้อนทับ และการวางแปหลังคา เมื่อลงมือที่หน้างานจะไม่ได้พอดีกันเสียทีเดียว หากเกิดการคำนวณที่ไม่พอดี กระเบื้องที่ถูกตัดมุมมาจากโรงงานจะไม่สามารถใช้ทดแทนกระเบื้องแผ่นอื่นที่ขาดหายไปได้เลย ดังนั้นอาจแนะนำให้ลูกค้าทำการตัดมุมหลังคาที่หน้างานเลย จะช่วยเอื้อประโยชน์ในการทำงานและการบริหารจำนวนสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

อ่านข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม คลิก3.81K   Favorite   Print   Share