ป้องกันหลังคาบ้านจากมรสุม ด้วยอุปกรณ์หลังคากันรั่ว หลุดปลิว

        ในช่วงเดือนที่มีอากาศร้อนจัดของประเทศไทย มักจะตามมาด้วยความแปรปรวนของอากาศที่อาจทำให้เกิดพายุฤดูร้อน หรือฤดูมรสุมที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
        หลังคาบ้านเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งอาจหลุดปลิวจากพายุฝนและลมพัดแรง ก่อให้เกิดความเสียหายของหลังคา และทำให้เกิดการรั่วซึมตามมา 

​​​​​​​        นอกจากปัจจัยทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับหลังคา การติดตั้งหลังคาที่ไม่ได้มาตรฐาน การใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมและไม่มีคุณภาพ ไม่มีการป้องกันการรั่ว หรือโครงสร้างหลังคาที่ไม่แข็งแรง ก็สามารถทำให้มีการเสื่อมสภาพของวัสดุมุงหลังคา เป็นสาเหตุให้หลังคารั่วหรือหลุดปลิว 

หลังคาที่เสียหายจากลมพายุอาจหลุดปลิวเป็นอันตรายได้

        ดังนั้นในการสร้างบ้าน นอกจากความสวยงามของหลังคาบ้านแล้ว เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญกับส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคา รวมไปถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลังคา ได้แก่ อุปกรณ์หลังคากันร้อน อุปกรณ์หลังคากันรั่ว และอุปกรณ์ยึดหลังคา ที่จะช่วยทำให้หลังคาบ้านมีความแข็งแรง สามารถป้องกันแสงแดด ลมและฝน มีอายุการใช้งานยืนนานและมีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ

​​​​​​​        ปัญหาอันดับต้น ๆ จากลมฟ้าอากาศที่มีผลกับบ้านได้แก่ปัญหาหลังคารั่วซึมตัวอย่างเช่น การมีน้ำไหลซึมผ่านทางรอยต่อหลังคาที่อาจติดตั้งไม่เรียบร้อยบริเวณสันหลังคา ตะเข้สัน หรือบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นหลังคา ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะเกิดปัญหาภายในบ้านตามมา เช่น การเกิดเชื้อราที่สามารถลุกลามไปตามส่วนต่าง ๆ ของบ้านได้ ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันโดยการติดตั้งระบบหลังคากันรั่วไว้ตั้งแต่เริ่มแรก

การซ่อมแซมหลังคาเมื่อเกิดการรั่วซึมจะลดลงได้หากมีการวางแผนการติดตั้งหลังคาที่แข็งแรงทนทานตั้งแต่เริ่มแรก

        ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหลังคาที่หลุดและอาจปลิวไปเมื่อถูกพายุฝนหรือลมแรง ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอื่น ๆ ได้ ดังนั้นอุปกรณ์ยึดหลังคาจึงควรมีความแข็งแรงและผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน

        อุปกรณ์ยึดหลังคามีความสำคัญในการทำหน้าที่ในการยึดแผ่นกระเบื้องหลังคากับโครงสร้างหลังคา และป้องกันไม่ให้หลุดออกจากกันได้ง่ายเมื่อต้องเผชิญกับพายุฝนหรือลมกรรโชกแรง อุปกรณ์ยึดหลังคามีหลากหลายประเภทที่ช่วยให้กระเบื้องหลังคาเต็มแผ่นและกระเบื้องเศษยึดติดกับโครงสร้างได้ดี และประสานกันได้แน่นหนาขึ้น ตัวอย่างเช่น ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง ขอยึดกระเบื้อง ขอยึดเชิงชาย แหนบยึดกระเบื้องเศษ เป็นต้น 

​​​​​​​        หลังคาบ้านที่ถูกลมพายุพัดหลุด ส่วนมากจะมีสาเหตุมาจากตัวยึดหลังคาไม่แข็งแรงพอ หรือไม่ได้ยึดในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง โดยเฉพาะในบริเวณแนวเชิงชาย  หรือกระเบื้องเศษที่อาจไม่ได้ถูกยึดหรือติดตั้งโดยการใช้วัสดุยึดที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่แน่นหนา ทำให้อายุการใช้งานสั้นหรือมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ จึงควรมีการตรวจโครงสร้างหลังคาว่ามีอุปกรณ์ยึดแน่นหนาหรือไม่  และควรรีบซ่อมแซมโดยติดตั้งอุปกรณ์ยึดหลังคาใหม่ที่มีคุณภาพก่อนถึงฤดูมรสุม 

ช่างก่อสร้างควรเป็นช่างที่มีความเชี่ยวชาญด้านติดตั้งหลังคาโดยเฉพาะ

       อย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้อมด้านความแข็งแรงของหลังคาก่อนที่จะมีการก่อสร้างบ้านย่อมเป็นวิธีที่ดีกว่าการแก้ปัญหาภายหลัง ระบบหลังคากันรั่ว เอสซีจี (SCG Leakage Protection System) คิดค้นจากความเข้าใจในปัญหาหลังคารั่วและปลิวจากลมพายุ โดยจุดที่พบปัญหาบ่อยที่สุดคือ สันหลังคา ตะเข้สัน และบริเวณรอยต่อระหว่างผืนหลังคา ซึ่งสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการติดชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี ซึ่งช่วยในการปิดกันรั่วในทุกจุดเสี่ยงของหลังคา กาวเต็มแผ่น เหนียวแน่น ติดทน ป้องกันหลังคารั่วได้เป็นอย่างดี 

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี ผลิตจาก Aluminum Composite รวมทั้งการติดตั้งด้วย SCG Drytech System ทั้งบริเวณสันหลังคาและตะเข้สัน

       สำหรับการยึดหลังคาด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ระบบยึดหลังคา เอสซีจี (SCG Fixing Solution System) สามารถเสริมความแข็งแรงให้ผืนหลังคา เพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน โดยมีอุปกรณ์ยึดหลังคาครบทั้งระบบเพื่อหลังคาที่แข็งแรง ได้แก่
1.    แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี
2.    ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน เอสซีจี
3.    ขอยึดกระเบื้อง เอสซีจี
4.    ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี
5.    ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี

     โดยอุปกรณ์ยึดหลังคาจากเอสซีจีได้ผ่านมาตรฐานการทดสอบการต้านทานแรงลมตามความเร็วต่าง ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย ประกอบกับการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ทนทานต่อการเกิดสนิม

     นอกจากอุปกรณ์ที่มีคุณภาพแล้ว เจ้าของบ้านยังควรปรึกษาช่างเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ติดตั้งหลังคาอย่างยาวนาน เพื่อที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอสซีจีมีบริการมุงหลังคาครบวงจร เอสซีจี (SCG Roof Installation) โดยทีมงานช่างติดตั้งหลังคามืออาชีพที่สามารถดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา ติดตั้ง ดูแลรักษา ไปจนถึงส่งมอบงาน และยังรับประกันการติดตั้งยาวนานสูงสุดถึง 10 ปี

     ช่างติดตั้งหลังคามืออาชีพพร้อมอุปกรณ์ยึดหลังคาเพื่อเสริมความแข็งแรง
ข้อมูลเพิ่มเติมของระบบหลังคากันรั่ว เอสซีจี 

https://www.scgbuildingmaterials.com/th/product/roof-system-leakage
https://www.scgbuildingmaterials.com/th/product/roof-system-fixing        สามารถค้นหาไอเดียแต่งบ้านเพิ่มเติม ได้ที่ Instagram : SCG.Brand1.9K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew