มุงกระเบื้องลอนคู่ที่ความชันหลังคาต่ำกว่ามาตรฐานได้หรือไม่

มุงกระเบื้องลอนคู่ที่ความชันหลังคาต่ำกว่ามาตรฐานได้หรือไม่?

       ตามมาตรฐานแล้ว การมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่ควรมีความชันหลังคา (หรือที่บางท่านเรียกว่า “องศาหลังคา”) อยู่ที่ประมาณ 15-40 องศา โดยให้มีระยะซ้อนทับระหว่างแถวอยู่ที่ 20 ซม. ความชันนี้สามารถป้องกันความเสี่ยงที่ลมจะพัดน้ำฝนย้อนเข้าไปใต้กระเบื้องมุงหลังคาได้ดี

ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้มุงกระเบื้องลอนคู่ที่ความชันหลังคาต่ำกว่า 15 องศา ถึงแม้จะเพิ่มระยะซ้อนทับก็ตาม เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมจากน้ำฝนที่ถูกพัดย้อนเข้าไปใต้กระเบื้องจนเกิดปัญหาหลังคารั่วได้มาก นอกจากนี้ ระยะซ้อนทับระหว่างแถวของกระเบื้องมุงหลังคาที่มากขึ้น ยังเป็นการเพิ่มจำนวนแถวกระเบื้องหลังคา ซึ่งถือเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร

       

อย่างไรก็ตาม นอกจากความชันหลังคาบ้านและระยะการซ้อนทับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหลังคารั่วแล้ว ในการมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ควรมีการตัดมุมกระเบื้องในจุดที่ซ้อนทับกันตามมาตรฐานการติดตั้ง เนื่องจากหากมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่โดยไม่ตัดมุมจะเกิดการซ้อนทับของมุมกระเบื้องถึง 4 ชั้น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมได้ง่าย ดังนั้นจึงควรตัดมุม ออกให้เหลือชั้นซ้อนทับเพียง 2-3 ชั้น

อ่านรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม คลิก11K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew