ระบบหลังคาโซลาร์ หรือ “โซลาร์ รูฟ” ทำงานอย่างไร

        ปัจจุบันระบบหลังคาโซลาร์ หรือ “โซลาร์ รูฟ” จะเหมาะมากกับบ้านที่มีการเปิดแอร์หรือใช้ไฟในช่วงเวลากลางวัน เพราะแผงโซลาร์เซลล์ทำงานได้เมื่อมีแสงแดด

        ดังนั้นเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ก็จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยกระบวนการ Photovoltaic Effect จากนั้นจะส่งเป็นยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องไฟฟ้าภายในบ้านได้ หรือถูกส่งไปจัดเก็บในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานต่อไป หรือหากมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้งาน ก็สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้า ถือเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

  

โดย “โซลาร์ รูฟ” มี 3 ระบบ ดังนี้

  1. ระบบออนกริด (On-Grid System)

การติดตั้งแบบ On-Grid เป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุด เหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน ระบบนี้จะต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ก่อนติดตั้ง

  1. ระบบไฮบริด (Hybrid System)

การติดตั้งแบบ Hybrid มีระบบสำรองไฟฟ้า เหมาะกับบ้านที่มีปัญหาไฟตกบ่อย ถือเป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แต่เนื่องจากระบบสำรองไฟ หรือแบตเตอรี่ยังมีราคาค่อนข้างสูง จึงยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

  1. ระบบออฟกริด (Off-Grid System)

การติดตั้งแบบ Off-Grid หรือเรียกง่ายๆ ว่า ระบบ Stand Alone ระบบนี้ไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แต่จะต้องมีแบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า สำหรับใช้ในตอนกลางคืน และเหมาะกับบ้านที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้ารองรับ
6.6K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew