เจาะผนัง Precast เพื่อยึดแขวนของได้หรือไม่ อย่างไร

ผนัง Precast Concrete System เป็นระบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จที่ขึ้นรูปมาจากโรงงานพร้อมติดตั้งที่หน้างานจริง ทำหน้าที่เป็นผนังรับน้ำหนักโดยไม่ต้องมีโครงสร้างเสาคานมารองรับ การเจาะยึดเพื่อแขวนของบนผนังนั้นสามารถทำได้ โดยเลือกพุกที่เหมาะสมกับน้ำหนักของที่จะแขวน สำหรับของที่มีน้ำหนักเบา เช่น กรอบรูป หิ้ง แนะนำให้เลือกใช้พุกพลาสติกเบอร์ 6 หรือ เบอร์ 8 จะสามารถรับน้ำหนักได้ 20 กิโลกรัมต่อจุด ส่วนอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักปานกลาง เช่น อ่างล้างหน้า ตู้บิวท์อิน แนะนำให้ใช้พุกเหล็กเบอร์ 416 ซึ่งจะรับน้ำหนักได้ 80 กิโลกรัมต่อจุด สำหรับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก เช่น เครื่องปรับอากาศ ควรเลือกใช้พุกตะกั่ว ¼ นิ้ว ที่สามารถรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัมต่อจุด โดยต้องใช้สว่านเจาะคอนกรีตในการเจาะเท่านั้น

ภาพ: การเจาะยึดแขวนของบนผนัง Precast ควรเลือกประเภทพุกให้เหมาะสมกับน้ำหนักของที่จะแขวน

หากบริเวณที่ต้องการเจาะตรงกับเหล็กเสริมจะไม่สามารถเจาะต่อให้ลึกลงไปได้ แนะนำให้ขยับขยับจุดเจาะในแนวทะแยงห่างจากจุดเดิมประมาณ 3-5 ซม. และต้องเจาะบริเวณที่ห่างจากช่องเปิดประตูหรือหน้าต่างอย่างน้อย 12 ซม. ส่วนการเก็บงานรูเจาะที่เจาะผิดตำแหน่งนั้น ในกรณีที่ขนาดรูเจาะไม่เกิน 25 มม. สามารถใช้ปูนฉาบงานโครงสร้างในการเก็บรอยเจาะได้ แต่สำหรับกรณีที่รูเจาะมีขนาดใหญ่กว่า 25 มม. ต้องทำการเข้าแบบเทปูน Non-Shrink ให้เรียบร้อย

ภาพ: ผนัง Precast Concrete System เป็นระบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จที่ขึ้นรูปมาจากโรงงานพร้อมติดตั้งที่หน้างานจริง


21K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew