ไม้พื้น SCG กับงานพื้นบนโครงเหล็ก

ไม้พื้น เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์สามารถติดตั้งบนพื้นคอนกรีต บนตง และบนระบบพื้นโครงเบาหรือพื้นบนโครงเหล็กได้


        ไม้พื้น เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน สามารถติดตั้งบนพื้นคอนกรีต บนตง และบนระบบพื้นโครงเบาหรือพื้นบนโครงเหล็ก (ขึ้นอยู่กับรุ่นและการใช้งาน) ซึ่งมีระยะตงที่แตกต่างขึ้นอยู่กับความกว้าง ความหนา และรุ่นของไม้พื้น

        โดยทั่วไป การติดตั้งไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่พื้นระเบียงหรือพื้นที่นั่งเล่นภายนอกบ้านชั้นล่าง จะนิยมติดตั้งบนโครงสร้างตงหือหรือพื้นบนโครงเหล็กตามระยะที่ผู้ผลิตกำหนด โดยสูงจากพื้นไม่เกิน 50 ซม. ซึ่งเป็นได้ทั้งโครงสร้างตงเหล็ก และตงไม้ กรณีวางบนตงไม้ จะต้องปรับตงไม้ให้ระนาบได้ระดับเท่ากันทั้งหมด เพื่อความเรียบเนียนได้ระดับเสมอกันโดยไม่ทำให้เกิดการสะดุด 

การติดตั้งไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์บนโครงสร้างตงเหล็กและตงไม้ (กรณีวางบนตงไม้ ต้องปรับให้ได้ระนาบเท่ากันทั้งหมด)

ภาพ: การติดตั้งไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์บนโครงสร้างตงเหล็กและตงไม้ (กรณีวางบนตงไม้ ต้องปรับให้ได้ระนาบเท่ากันทั้งหมด)

 

การติดตั้งไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์บนโครงสร้างตง ไม่มีโครงสร้างพื้นรองรับ จะต้องมีระยะความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 50 ซม.

ภาพ: การติดตั้งไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์บนโครงสร้างตง ไม่มีโครงสร้างพื้นรองรับ จะต้องมีระยะความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 50 ซม.

        สำหรับไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นเบสิค และ รุ่นที-คลิป สามารถวางบนตงระยะไม่เกิน 30 ซม. ส่วนไม้พื้น เอสซีจี รุ่นสมาร์ท สามารถวางบนโครงสร้างตง ระยะกว้างได้ถึง 50 ซม. ซึ่งเท่ากับระยะโครงสร้างของการติดตั้งไม้จริง โดยที่ไม้พื้น รุ่นที-คลิป จะมีรายละเอียดการติดตั้งบนตงที่แตกต่างจากรุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท ด้วยระบบการติดตั้งแบบซ่อนหัวสกรูที่ใช้ตัวล็อคพิเศษยึดแผ่นไม้เข้ากับตงเหล็ก โดยสอดเข้ากับร่องด้านข้างของแผ่นไม้แต่ละแผ่นที่เข้าลิ้นกัน ส่วนไม้พื้นรุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ทจะเป็นลักษณะการติดตั้งแบบโชว์หัวสกรู

ระยะตงที่แตกต่างของไม้พื้นแต่ละรุ่น

ภาพ: ระยะตงที่แตกต่างของไม้พื้นแต่ละรุ่น

        หากเป็นพื้นระเบียงชั้นสองหรือพื้นระเบียงที่มีระดับสูงเกิน 50 ซม. จะต้องมีโครงสร้างพื้นรองรับเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือติดตั้งบนพื้นระบบโครงเบา (ประกอบไปด้วยตงและแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์รองรับ) สำหรับการติดตั้งบนโครงสร้างพื้นคอนกรีตจะสามารถติดตั้งวัสดุไม้พื้น เอสซีจีได้เลย โดยหากเป็นไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท จะเลือกติดตั้งได้สองวิธี วิธีแรกคือติดตั้งบนตงเหล็กหรือตงไม้ โดยยึดแผ่นไม้เข้ากับตงด้วยสกรู อีกวิธีคือติดตั้งบนพื้นคอนกรีตด้วยกาวซีเมนต์ (เช่นเดียวกับการปูกระเบื้อง) และใช้สกรูกับพุกพลาสติกยึดเพื่อความแน่นหนา หากเป็นไม้พื้นรุ่นที-คลิป จะต้องติดตั้งบนตงเท่านั้น ส่วนการติดตั้งบนระบบพื้นโครงเบา จะประกอบไปด้วยโครงสร้างตงและแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ที่ความหนา 16, 18 หรือ 20 มม. แล้วจึงติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนพื้นสมาร์ทบอร์ดด้วยสกรู (เหมาะกับไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท) * การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนระบบพื้นโครงเบา แนะนำให้วิศวกรคำนวณโครงสร้างตงที่จะรองรับแผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ดและไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อความปลอดภัย

การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิค และรุ่นสมาร์ท บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยกาวซีเมนต์

ภาพ: การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิค และรุ่นสมาร์ท บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยกาวซีเมนต์ (เช่นเดียวกับการปูกระเบื้อง) และใช้สกรูกับพุกพลาสติกช่วยยึดเพื่อความแน่นหนา

 

การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี ทุกรุ่นบนตงที่วางอยู่บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอีกที

ภาพ: การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี ทุกรุ่นบนตงที่วางอยู่บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอีกที

 

การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนระบบพื้นโครงเบา (เหมาะกับไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท)

ภาพ: การติดตั้งไม้พื้น เอสซีจี บนระบบพื้นโครงเบา (เหมาะกับไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิคและรุ่นสมาร์ท)

เพิ่มพื้นที่มุมพักผ่อนข้างบ้านด้วยไม้พื้น เอสซีจี 
22K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew