ศัพท์คนสร้างบ้าน ไม้สังเคราะห์

        ไม้สังเคราะห์ คือ วัสดุทดแทนไม้ (หรือ “ไม้เทียม”) ที่มีไม้จริงในรูปแบบต่างๆ เช่น เกล็ดไม้ ชิ้นไม้ขนาดเล็ก ผงไม้ เส้นใย เป็นส่วนผสมร่วมกับวัสดุประเภทอื่นๆ โดยวัสดุที่เกิดขึ้นจะเรียกว่า “วัสดุประกอบ” (Composite Materials) ซึ่งใช้ผลิตเป็นไม้สังเคราะห์ประเภทต่างๆ เช่น

- เส้นใยเซลลูโลสผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เรียกว่า ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fibercement)
- ผงไม้ผสมกับพลาสติก เรียกว่า WPC หรือ Wood Plastic Composite
- ชิ้นไม้ขนาดเล็กผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เรียกว่า ไม้อัดซีเมนต์ หรือ แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง (Wood Cement Board หรือ Cement Bonded Particle Board)
- ผงไม้และเส้นใยผสมกับกาวสังเคราะห์ เรียกว่า แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF หรือ Medium Density Fiber Board)

  

ภาพ: ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์


ภาพ: ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์  

      วัสดุเหล่านี้จะถูกทำเลียนแบบให้มีสีสัน รูปร่างหน้าตา หรือคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้ เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานทดแทนไม้จริงได้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแผ่น ไม้ ไม้พื้น ไม้ระแนง ไม้รั้ว ไม้ฝา ฯลฯ เป็นการช่วยลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และช่วยลดข้อจำกัดบางอย่างของไม้จริง เช่น มีอัตราการยืด-หดตัวต่ำกว่าไม้ มีขนาดเป็นมาตรฐานสะดวกในการตัดแต่งใช้งาน มีราคาถูกกว่าไม้จริง เป็นต้น

 

ภาพ: ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์


ภาพ: ไม้พื้น WPC (Wood-Plastic Composites)อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่437   Favorite   Print   Share