ข้อมูล

ระบบหลังคากันรั่ว เอสซีจี (SCG Leakage Protection System)

หลังคารั่วเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยจุดที่พบปัญหาบ่อยที่สุดคือ สันหลังคาและตะเข้สัน และบริเวณรอยต่อระหว่างผืนหลังคา ซึ่งสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มต้น


ด้วยการติดชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี ซึ่งช่วยในการปิดกันรั่วในทุกจุดเสี่ยงของหลังคา กาวเต็มแผ่น เหนียวแน่น ติดทน ป้องกันหลังคารั่วได้อย่างมั่นใจแพ็กเกจผลิตภัณฑ์

บทความ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew