เครื่องหมายและรางวัลสินค้าคุณภาพ

แบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค โดยนิตย สาร Marketeer

รางวัลความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภคในหมวด วัสดุก่อสร้าง กลุ่มแผ่นฝ้า ผนังและพื้น (ไฟเบอร์ซีเมนต์) โดยนิตยสาร BrandAge

สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี
- รายแรก ที่ยกเลิกการใช้เส้นใยหินในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- รายแรก ที่เป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค ของวัสดุบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์

ใบรับรองเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง MiT คลิก

เครื่องหมายรับรองว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดใบ มอก.คลิก

ฉลากลดคาร์บอน
ได้รับการรับรองว่าสินค้ามีกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อกำหนดขององค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจกและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยส่งเสริมในด้านสุขอนามัยที่ดี เพื่อช่วยรักษาโลก และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Green Choice Philippine
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14024

IGBC – The Indian Green Building Council
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน อินเดีย เพื่อให้อาคารและสิ่งแวดล้อมโดยรอบเติบโตอย่างยั่งยืน

MS –Malaysian Standard
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก Construction Industry Development board (CIDB)

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew