เหล็ก เอสซีจี

"เหล็กเส้น"

เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างในหลายๆ ส่วน ได้แก่ เสา คาน พื้น รวมไปจนถึงงานผนังก่ออิฐ โดยเหล็กเส้นจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. เหล็กเส้นกลม (Round Bar หรือ RB)
2. เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar หรือ DB)

ซึ่งมีความแตกต่างในการใช้งาน และมาตรฐานในการผลิต การเลือกใช้ให้เหมาะสม และการเลือกซื้อให้ถูกต้องจึงส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างบ้าน และอาคารที่เราอยู่อาศัย


"ใช้เหล็กเส้น เอสซีจี = รักษ์โลก"

เนื่องจากกระบวนการผลิตเหล็กเส้น เอสซีจี นั้น ใช้วัตถุดิบรีไซเคิล อย่างเช่น เศษเหล็กที่เหลือจากการก่อสร้าง, เหล็กที่เหลือจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม, เหล็กเก่าที่ผ่านการใช้งาน โดยยังคงรักษาคุณภาพที่เหนือกว่า และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้นการเลือกใช้เหล็กเส้น เอสซีจี ที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิล จึงเท่ากับเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีจำกัดของโลกเราจุดเด่น

สีสวย ไม่ซีดจาง
CIRCULAR ECONOMY
นำวัตถุดิบรีไซเคิล มาใช้ในกระบวนการผลิต
สีสวย ไม่ซีดจาง
มาตรฐานสากล
ทดสอบประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล
สีสวย ไม่ซีดจาง

มาตรฐาน มอก.ข้อบังคับ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
​​​​​​​และคุณสมบัติเป็นไปตาม
​​​​​​​มอก.ข้อบังคับ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew