}

Colors / Materials :

กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ สีเอเวอร์กรีน
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ สีเบอร์กันดี้
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ สีเนวี บลู
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ สีซันไรส์
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ สีออบสิเดียน เกรย์
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ สีบราวนิช
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ สีไอออนนิค
กระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ สีอเมทิส บราวน์

Product Gallery :


กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ สีเบอร์กันดี้


ข้อมูลสินค้า :

ดีไซน์หรูด้วยรูปลอนที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร เหมาะกับบ้านที่ต้องการความแตกต่าง
- ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ ทั้งผงดินและสีเคลือบสูตรพิเศษ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า กระเบื้องหลังคาเซรามิคเอ็กซ์เซลล่าจึงเป็นกระเบื้องหลังคาที่ได้มาตรฐาน - พร้อมทั้งผ่านการเคลือบสีและเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,100 องศาเซลเซียส สีเคลือบจึงหลอมเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง แตกต่างจากวัสดุอื่นที่ไม่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง สีของกระเบื้องหลังคาเซรามิคเอ็กซ์เซลล่าจึงสวยงามข้ามกาลเวลา - วัตถุดิบจากเซรามิค จึงทำให้กระเบื้องหลังคามีผิวสัมผัสที่เรียบเนียน ดูโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์

- เทคโนโลยีการผลิตแบบ ผลิตด้วยระบบ Dry Press Fast Firing เป็นการขึ้นรูประบบแห้ง และเผาที่อุณหภูมิความร้อนสูงถึง 1,100 องศาเซลเซียส ทำให้ระดับความชื้นในตัวสินค้าต่ำ จึงทำให้เผาขึ้นรูปได้มาตรฐาน ไม่เกิดการบิดตัวของสินค้า - รูปแบบการเผาโดยผ่านสายพาน Roller Klin คือการเผาแบบแนวนอน จึงทำให้กระเบื้องแต่ละแผ่นได้รับความร้อนทั่วถึงทุกมุมองศาในระดับที่เท่ากัน จึงทำให้กระเบื้องเกิดการคงรูปพร้อมกัน จึงทำให้มีขนาดที่ได้มาตรฐานเท่ากันทุกแผ่น ซึ่งแตกต่างจากการเผาแบบเตาอุโมงค์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

scg-roof-and-acc-short-spec-2017

scg-roof-excella-grace-full-spec-2017

scg-roof-excella-grace-detail-shop-drawing-12-2018

หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น EXCELLA

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น

ข้อมูลเคมีภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย สำหรับกระเบื้องหลังคาเซรามิค

SCG CERAMIC ROOF TILE EXCELLA SERIES (ENG Version)