}

ขอบฝังดิน เอสซีจี สีดำ


ข้อมูลสินค้า :

ขอบกันแนวปูพื้นชนิดฝังดิน สวยสบายตา สร้างความกลมกลืนให้กับพื้นที่โดยไม่เห็นขอบกั้น คงความแข็งแกร่ง และดัดโค้งได้อย่างมีอิสระ
ขอบพลาสติก PVC สำหรับงานกั้นขอบเขตพื้นที่ในการปูพื้น บล็อกและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถดัดโค้งได้ตามจินตนาการ

• สะดวกต่อการติดตั้ง ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และสามารถใช้งานได้ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ มีน้ำหนักเบา สามารถดัดโค้งได้ อายุการใช้งานยาวนาน • ง่ายต่อการดูแลรักษา บำรุงรักษาง่าย สามารถทำการซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ และยังสามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่

คำแนะนำและข้อควรระวัง :

1.เตรียมพื้นดิน โดยขุดเปิดหน้าดินลึกประมาณ 10 ซม. และกำจัดขยะหรือหญ้าออกจากพื้นที่ให้หมด
2.ปรับระดับ โดยใช้ทรายหยาบรองพื้น
3.วางขอบ โดยให้ระดับขอบฝังดินเสมอระดับพื้นที่ต้องการปูพื้น
4.ตอกหมุดยึดขอบกับพื้นดินให้แน่น