ขอยึดหลังคา 1


ข้อมูลสินค้า :

ใช้ยึดกระเบื้องเคิฟลอน ติดกับแปเหล็กกล่อง และ แปไม้ โดยไม่ต้องเจาะกระเบื้อง
ใช้ยึดกระเบื้องเคิฟลอน ติดกับแปเหล็กกล่อง และ แปไม้ โดยไม่ต้องเจาะกระเบื้อง