Colors / Materials :

ครอบข้าง เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ เขียวไพรพนา
ครอบข้าง เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ แดงรัตตวรรณ
ครอบข้าง เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ เนวี บลู
ครอบข้าง เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ น้ำตาลประภัสสร

ครอบข้าง เซรามิก เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า เกรซ เนวี บลู


ข้อมูลสินค้า :

ใช้ปิดบริเวณปั้นลมของหลังคา (3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)
ครอบข้างใช้กับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจีรุ่นเกรซ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น