}

Colors / Materials :

ครอบข้าง เซรามิค เอสซีจี  รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีออบสิเดียน เกรย์
ครอบข้างหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น  คอปเปอร์ บราวน์
ครอบข้างหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น แพลทตินั่ม
ครอบข้าง เซรามิค เอสซีจี  รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีซิลเวอร์เกรย์
ครอบข้างหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น มารูน เรด
ครอบข้างหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น โอลีฟ กรีน
ครอบข้างหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สกาย บลู
ครอบข้างหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น โคโค่ บราวน์

ครอบข้าง เซรามิก เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีซิลเวอร์เกรย์


ข้อมูลสินค้า :

ใช้ปิดบริเวณปั้นลมของหลังคา
ครอบข้าง เอสซีจีใช้กับกระเบื้องหลังคา รุ่นโมเดิร์น


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น