}

Colors / Materials :

ครอบตะเข้สัน  เซรามิค เอสซีจี  รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีออบสิเดียน เกรย์
ครอบตะเข้หลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น คอปเปอร์ บราวน์
ครอบตะเข้หลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น แพลทตินั่ม
ครอบตะเข้สัน  เซรามิค เอสซีจี  รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีซิลเวอร์เกรย์
ครอบตะเข้หลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น มารูน เรด
ครอบตะเข้หลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น โอลีฟ กรีน
ครอบตะเข้หลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สกาย บลู
ครอบตะเข้หลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น โคโค่ บราวน์

ครอบตะเข้หลังคา เซรามิก เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น โคโค่ บราวน์


ข้อมูลสินค้า :

ใช้ประกอบบริเวณตะเข้สัน
ครอบตะเข้สันใช้กับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจีรุ่นโมเดิร์น


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น