}

Colors / Materials :

ครอบสันโค้ง เซรามิค เอสซีจี  รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีออบสิเดียน เกรย์
ครอบสันหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น คอปเปอร์ บราวน์
ครอบสันหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น แพลทตินั่ม
ครอบสันหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น ซิลเวอร์ เกรย์
ครอบสันหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น มารูน เรด
ครอบสันหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น โอลีฟ กรีน
ครอบสันหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สกาย บลู
ครอบสันหลังคา เซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น โคโค่ บราวน์

ครอบสันหลังคา เซรามิก เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น โคโค่ บราวน์


ข้อมูลสินค้า :

ใช้ประกอบสันหลังคาและบริเวณตะเข้สัน (3.3 แผ่น / ความยาว 1 ม.)
ครอบสันโค้งใช้กับกระเบื้องหลังคาเซรามิค เอสซีจีรุ่นโมเดิร์น


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

คู่มือการติดตั้งหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ และโมเดิร์น