}

Colors / Materials :

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี  รุ่น PCCF ความหนาฉนวน 1
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี  รุ่น PCCF ความหนาฉนวน 3/4
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี  รุ่น PCCF ความหนาฉนวน 2
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี  รุ่น PCCF ความหนาฉนวน 1 1/2

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น PCCF ความหนาฉนวน 3/4


ข้อมูลสินค้า :

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับหุ้มท่อน้ำร้อนน้ำเย็น ผลิตจากฉนวนใยแก้วที่ผ่านการขึ้นรูปให้เป็นท่อนอัดแข็งตามขนาดท่อเหล็ก และท่อทองแดง มีความหนา และเส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาด
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับหุ้มท่อน้ำร้อน น้ำเย็น ชนิดปิดผิวด้านเดียวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง สำหรับท่อทองแดง สามารถใช้สำหรับงานหุ้มท่อน้ำร้อนน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -18C to 450C เหมาะสำหรับงานหุ้มท่อในอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม

•กันความร้อน ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับหุ้มท่อน้ำร้อน น้ำเย็น มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถต้านทานความร้อนได้ดี จึงช่วยรักษาอุณหภูมิ ภายในท่อน้ำร้อน น้ำเย็น และอนุรักษ์พลังงาน •ไม่ลามไฟ ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับหุ้มท่อน้ำร้อน น้ำเย็น เนื้อฉนวนเป็นวัสดุไม่ลามไฟโดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E84 และมีวัสดุปิดผิวประเภทไม่ลามไฟให้เลือกใช้จึงปลอดภัยต่อการใช้งาน •ติดตั้งง่าย ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับหุ้มท่อน้ำร้อน น้ำเย็นมีน้ำหนักเบาคงรูป และตัดต่อตามรูปแบบท่อได้ง่าย จึงติดตั้งได้สะดวก •ป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับหุ้มท่อน้ำร้อน น้ำเย็น เมื่อเลือกความหนา และวัสดุปิดผิวกันความชื้นที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายในท่อน้ำเย็นและบรรยากาศภายนอก •อายุการใช้งานยาวนาน ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับหุ้มท่อน้ำร้อน น้ำเย็น ผลิตจากวัสดุที่คงทน สามารถคงสภาพความเป็นฉนวนได้ยาวนาน