Colors / Materials :

ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี เพรสทีจ มิดไนท์ เกรย์
ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี เพรสทีจ ดาร์ก เกรย์
ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี เพรสทีจ เคลาดี เกรย์
ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี เพรสทีจ มิดไนท์ บลู


ข้อมูลสินค้า :

ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี สำหรับหลังคา เอสซีจี 1 ชุด ประกอบด้วย 
-กระเบื้องระบายอากาศ ขนาดกล่อง ก.16xย.16xส.5 ซม. และ 
-ปล่องระบายอากาศ ขนาดกล่อง ก.22x ย. 41.5 x ส. 26 ซม.
ชุดกระเบื้องระบายอากาศ คือ ระบบหลังคาระบายอากาศ เอสซีจี ด้วยลมธรรมชาติ (Passive Cooling) ช่วยระบายอากาศร้อนภายใต้โถงหลังคา ทำให้บ้านร้อนช้า เย็นนาน


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

ชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ

ระบบหลังคา

คู่มือการติดตั้งชุดกระเบื้องปล่องระบายอากาศ เอสซีจี


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew