ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี สำหรับหลังคาลอนคู่ พรีม่า เคิฟลอน ยาว 13 มล.


ข้อมูลสินค้า :

ใช้ยึดโครงซีลายน์ เอสซีจี กับแบร๊คเก๊ต เอสซีจี  โดยไม่ต้องเจาะนำ หรือใช้ยึดแป เอสซีจี  เข้ากับจันทัน
ใช้กับงานไม้ฝา ยึดโครงซี-ลายน์ตราเอสซีจี ให้ติดกับแบร็คเก็ตโดยไม่ต้องเจาะนำ ขนาดบรรจุ 500 ตัว/กล่อง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

คู่มือการติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่น Ayara

ระบบยึดหลังคา เอสซีจี

ระบบหลังคา


            Change Password Change Password link-social signin-popupnew