Colors / Materials :

ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 35 มม.
ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 40 มม.
ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 55 มม.
ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 65 มม.
ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 80 มม.
ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 100 มม.
ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 125 มม.
ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 150 มม.
ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 200 มม.
ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 300 มม.
ท่อพีวีซี เอสซีจี ระบบระบายน้ำ ชั้นคุณภาพ 5 400 มม.


ข้อมูลสินค้า :

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก
- ทนทานต่อแรงดันและแรงกด - ทนต่อสภาพกรดด่าง - ปลอดภัยจากสารพิษ - เป็นฉนวนไฟฟ้า - ทนทานต่อแสงแดด - น้ำหนักเบา

ศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี - คุณภาพที่เหนือกว่า - การบริการที่เหนือกว่า - ความพร้อมที่เหนือกว่า

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

ท่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับระบบประปา และระบายน้ำ

ท่อเอสซีจี


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew