Product Gallery :ข้อมูลสินค้า :

ต้นแบบความคลาสสิค สู่นิยามใหม่ของการออกแบบ
คอนกรีตเนื้อแน่น ไม่แตกร้าว ไม่บิ่น สีของผิวหน้าสม่ำเสมอ คอนกรีตบล็อก ชนิดความหนาชั้นผิวหน้าไม่น้อยกว่า 3 มม. ความหนา 6 ซม.

ต้นแบบความคลาสสิค สู่นิยามใหม่ของการออกแบบงานพื้น โดดเด่นไม่เหมือนใคร เพิ่มลูกเล่นได้อย่างมีสไตล์

ข้อมูลมาตรฐาน SCG Green Choice :

คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice
• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 15%

วันที่ได้รับการรับรอง 30/09/2019
วันที่สิ้นสุดการรับรอง30/09/2022
                          

สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว :

สินค้าสามารถทำคะแนนอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED หรือ TREES และ/หรือ อาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐาน WELL ได้
🗸 มาตรฐาน LEED 
🗸 มาตรฐานTREES


หัวข้อที่สามารถทำคะแนนอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED หรือ TREES และ/หรือ อาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐาน WELL ได้
• ปรากฎการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect) เฉพาะรุ่นที่ SRI > 33 หรือ Open Grid > 50%
• ปรากฎการณ์น้ำไหลล้นในโครงการ (Stromwater)* เฉพาะ Porous Block
• มีส่วนประกอบจากวัสดุในประเทศ (Regional Material)
                          

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

SCG LANDSCAPE (ENG Version)

บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น ศิลาเหลี่ยม 10x40 ซม.

คู่มือการติดตั้ง บล็อกปูพื้น

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ และระบบรั้วสำเร็จรูป

บล็อกปูพื้น เอสซีจี

คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น Concrete-Paving-Block-Green-Choice-Certificate


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew