Colors / Materials :

ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นรัสติค ผิวลายเสี้ยน เซาะร่อง 3นิ้ว ขนาด120x280x0.8 ซม. สีซีเมนต์
ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นรัสติค ผิวลายเสี้ยน เซาะร่อง 3นิ้ว ขนาด120x240x0.6 ซม. สีซีเมนต์
ผนังบังใบ เอสซีจี  รุ่นรัสติค ผิวลายเสี้ยน เซาะร่อง 4 นิ้ว ขนาด 23.6x300x1.0 ซม. สีซีเมนต์
ระแนงตกแต่ง เอสซีจี  รุ่น รัสติค ผิวลายเสี้ยน ขนาด 7.5x300x0.8 ซม. สีโคซี่บีช
ระแนงตกแต่ง เอสซีจี  รุ่น รัสติค ผิวลายเสี้ยน ขนาด 7.5x300x0.8 ซม. สีซีเมนต์


ข้อมูลสินค้า :

สมาร์ทบอร์ด เซาะร่อง 3 นิ้ว ลายเสี้ยน ใช้ตกแต่งผนังภายนอกได้ด้วยความหนา 8 มม. หรือใช้ตกแต่งภายในก็ได้
- ให้อารมณ์ไม้จริง ด้วยลายเสี้ยนชัดลึก เป็นเส้นยาวและถี่ แม้ทาสีก็ยังเห็นลาย - ดีไซน์แตกต่าง เซาะร่องสวย มีมิติด้วยขอบแผ่นลบมุมสินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew