Colors / Materials :

ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นระบายอากาศ ขนาด 60X120X0.4 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นแคปซูลโมเดิร์นระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นลายไม้ระบายอากาศ ขนาด 60X120X0.4 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้วระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นเซาะร่องระบายอากาศครึ่งแผ่น ขนาด 60x120x0.4 ซม. สีซีเมนต์

ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นแคปซูลโมเดิร์นระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม. สีซีเมนต์


ข้อมูลสินค้า :

ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ชนิดที่มีรูระบายอากาศ เป็นฝ้าเจาะรูสำเร็จรูปจากโรงงาน เหมาะสำหรับงานฝ้าภายนอกหรือบริเวณชายคา มีคุณสมบัติช่วยให้บ้านเย็นเพราะมีรูระบายอากาศที่แผ่นและช่วยลดความร้อนจากโถงใต้หลังคาบ้าน
• บ้านเย็นเพราะมีรูระบายอากาศ • แข็งแรงทนทาน • ทนน้ำทนชื้น • ปลวกไม่กิน • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

ฝ้า ผนัง พื้น ไฟเบอร์ซีเมนต์ สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่น แคปซูลโมเดิร์น ระบายอากาศ

ข้อมูลเคมีภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดฝาฝ้า