Colors / Materials :

ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นไลท์ ขนาด 60x240x0.35 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นไลท์ ขนาด 120x240x0.35 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 60X240X0.4 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X120X0.4 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X240X0.4 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 60X120X0.4 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 60x280x0.4 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นเซาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 60x120x0.4 ซม. สีซีเมนต์
ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X240X0.6 ซม. สีซีเมนต์


ข้อมูลสินค้า :

ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 3.5-6 มม. ปลอดภัย ไม่มีส่วนผสมของใยหิน ใช้เป็นงานฝ้าเพดานได้ดีทั้งภายในและภายนอก
• แข็งแรงทนทาน • ทนน้ำทนชื้น ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก • ปลวกไม่กิน • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

• แข็งแรงทนทาน • ทนน้ำทนชื้น ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก • ปลวกไม่กิน • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ข้อมูลมาตรฐาน SCG Green Choice :

คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice
• สินค้าด้านประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดย ลดการปลดปล่อย Greenhouse Gas จากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 5% 

• สินค้าด้านประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย 
 - ลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 5% 
 - ลดการใช้น้ำจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 20%

• สินค้าด้านสุขภาพอนามัยที่ดี (Well Being) โดย ปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย Volatile Organic Compounds (VOCs) น้อยกว่า 0.02 mg/m3 จัดอยู่ในกลุ่ม ‘Low emitting VOCs material’ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับใช้ในงานอาคารสีเขียว

วันที่ได้รับการรับรอง 01/04/2021
วันที่สิ้นสุดการรับรอง 01/04/2024
                          

สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว :

สินค้าสามารถทำคะแนนอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED หรือ TREES ได้
🗸 มาตรฐาน LEED 
🗸 มาตรฐาน TREES

หัวข้อที่สามารถทำคะแนนอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED หรือ TREES ได้
• ลดการใช้พลังงาน (Reduce Energy Consumption)
• มีส่วนประกอบจากวัสดุในประเทศ (Regional Material)
• มีส่วนประกอบที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material)
• ฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental label)* Only TREES
• มีส่วนผสมของ FSC ** Only LEED & TREES
                          

คำแนะนำและข้อควรระวัง :

รูปแบบการติดตั้ง
แบบชนชิด และแบบเว้นร่อง สามารถยาแนวได้ ด้วยกาวโพลียูริเทนสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี จากนั้นทาทับด้วยสีนำอะคริลิค 100 %ได้อย่างสวยงาม ตามชอบ

แบบฉาบเรียบ สามารถฉาบได้ด้วยปูนฉาบรอยต่อสมาร์ทพลาสเตอร์ที่ผลิตมาให้เหมาะสมกับเนื้อสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี สามารถฉาบเรียบได้อย่างสวยงามเรียบเนียน จากนั้นทาสีทับได้ตามชอบ
                            
                          

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

คู่มือการติดตั้ง ฝ้า ผนัง พื้น สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

ฝ้า ผนัง พื้น ไฟเบอร์ซีเมนต์ สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

ISO9001

ISO14001

ใบอนุญาต มอก.1427-2540

Material Safety Data Sheet (MSDS): Fiber Cement Board

ข้อมูลเคมีภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดฝาฝ้า

แบบฝ้าสวย จาก สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

ใบรับรองฉลาก SCG Green Choice สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี และ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew