สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีล๊อค บราวน์


Colors / Materials :

สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีโกลเด้น บราวน์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีดีพมารูน
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีทรอปปิคอล กรีน
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีคลาสสิก เกรย์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีไชนี บราวน์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีมิดไนท์ เกรย์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีมิสที เกรย์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีพิวเตอร์ เกรย์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีชาโตว์ บริค
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีฮันนี่ บราวน์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีล๊อค บราวน์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีฮาร์โมนี่เคลย์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีช็อคโก้ บราวน์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีไอวอรี่ เกรย์

สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีล๊อค บราวน์


ข้อมูลสินค้า :

สีกลมกลืนกับผืนหลังคา ประหยัด ไม่ต้องผสมสีเอง
ใช้ทาเปลี่ยนสีขอบกระเบื้องเศษในแนวรางน้ำ   แผ่นปิดรอยต่อ  เอสซีจีและขอบชายครอบปั้นลมให้เป็นสีเดียวกับกระเบื้อง
หลังคา Prestige
สีแต่งขอบ เป็นสีพลาสติกคุณภาพสูง ไว้ทาแต่งสีกระเบื้องตรงรอยตัด น้ำหนัก .3 กก. ขนาด 7.6x7.6x7.3 ซม.