Colors / Materials :

สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีโกลเด้น บราวน์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีดีพมารูน
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีทรอปปิคอล กรีน
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีคลาสสิก เกรย์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีไชนี บราวน์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีมิดไนท์ เกรย์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีมิสที เกรย์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีพิวเตอร์ เกรย์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีชาโตว์ บริค
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีฮันนี่ บราวน์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีล๊อค บราวน์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีฮาร์โมนี่เคลย์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีช็อคโก้ บราวน์
สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีไอวอรี่ เกรย์

สีแต่งขอบกระเบื้อง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ - สีไอวอรี่ เกรย์


ข้อมูลสินค้า :

สีกลมกลืนกับผืนหลังคา ประหยัด ไม่ต้องผสมสีเอง
ใช้ทาเปลี่ยนสีขอบกระเบื้องเศษในแนวรางน้ำ   แผ่นปิดรอยต่อ  เอสซีจีและขอบชายครอบปั้นลมให้เป็นสีเดียวกับกระเบื้อง
หลังคา Prestige
สีแต่งขอบ เป็นสีพลาสติกคุณภาพสูง ไว้ทาแต่งสีกระเบื้องตรงรอยตัด น้ำหนัก .3 กก. ขนาด 7.6x7.6x7.3 ซม.สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.55 มม. ยาว 4 เมตร
แป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.55 มม. ยาว 4 เมตร
แป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.7 มม. ยาว 4 เมตร
แป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.7 มม. ยาว 4 เมตร
แป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.55 มม. ยาว 6 เมตร
แป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.55 มม. ยาว 6 เมตร
แป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.7 มม. ยาว 6 เมตร
แป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.7 มม. ยาว 6 เมตร
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ขนาด 1.25x20 ม.
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ขนาด 1.25x20 ม.
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ขนาด 1.25x60 ม.
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี ขนาด 1.25x60 ม.
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล สำหรับหลังคาคอนกรีตรุ่นลอน เพรสทีจและเอกซ์เซลล่า
แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่นอัลตราคูล สำหรับหลังคาคอนกรีตรุ่นลอน เพรสทีจและเอกซ์เซลล่า
อลูมิเนียมเทป เอสซีจี
อลูมิเนียมเทป เอสซีจี
แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ
แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี กัลวาไนซ์เคลือบสี สำหรับหลังคาคอนกรีต ขนาด 12 ซม.
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี กัลวาไนซ์เคลือบสี  สำหรับหลังคาคอนกรีต  ขนาด 12 ซม.
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี กัลวาไนซ์เคลือบสี สำหรับหลังคาคอนกรีต ขนาด 15 ซม.
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี กัลวาไนซ์เคลือบสี  สำหรับหลังคาคอนกรีต  ขนาด 15 ซม.
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี อลูซิงค์ ขนาด 12 ซม.
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี อลูซิงค์  ขนาด 12 ซม.
แผ่นปิดหัวรางน้ำตะเข้ เอสซีจี
แผ่นปิดหัวรางน้ำตะเข้ เอสซีจี
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี สแตนเลส สำหรับหลังคาคอนกรีต ขนาด 12 ซม.
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี สแตนเลส สำหรับหลังคาคอนกรีต  ขนาด 12 ซม.
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี สแตนเลส สำหรับหลังคาคอนกรีต ขนาด 15 ซม.
รางน้ำตะเข้ เอสซีจี สแตนเลส สำหรับหลังคาคอนกรีต  ขนาด 15 ซม.
ขอยึดเชิงชายกัลวาไนซ์ เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต (ไม้จริง)
ขอยึดเชิงชายกัลวาไนซ์ เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต (ไม้จริง)
ขอยึดเชิงชายไม้สังเคราะห์ กัลวาไนซ์ เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
ขอยึดเชิงชายไม้สังเคราะห์ กัลวาไนซ์ เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
ขอยึดเชิงชายสแตนเลส เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต (ไม้จริง)
ขอยึดเชิงชายสแตนเลส เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต (ไม้จริง)
ขอยึดเชิงชายไม้สังเคราะห์ สแตนเลส เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
ขอยึดเชิงชายไม้สังเคราะห์ สแตนเลส เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
ขอยึดกระเบื้องสแตนเลส เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่นเพรสทีจ
ขอยึดกระเบื้องสแตนเลส เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่นเพรสทีจ
ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต ยาว 13 มม.
ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต ยาว 13 มม.
แหนบยึดกระเบื้องเศษสแตนเลส เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
แหนบยึดกระเบื้องเศษสแตนเลส เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต 40 ซม.
แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต 40 ซม.
แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต 10 ม.
แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต 10 ม.
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง (Drytech system) เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง (Drytech system) เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง (Drytech system) เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่นพรีเมี่ยม-ตะเข้สัน
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง (Drytech system) เอสซีจี  สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่นพรีเมี่ยม-ตะเข้สัน
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง (Drytech system) เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่นพรีเมี่ยม-สันหลังคา
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง (Drytech system) เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต รุ่นพรีเมี่ยม-สันหลังคา
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
แผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี
แผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี
กาวเส้นติดผนัง เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
กาวเส้นติดผนัง เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
วัสดุปรับระดับแป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
วัสดุปรับระดับแป เอสซีจี สำหรับหลังคาคอนกรีต
กระเบื้องโปร่งแสง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ
กระเบื้องโปร่งแสง เอสซีจี สำหรับหลังคาเพรสทีจ
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทีจ เอ็กชิลด์ สีไอวอรี่ เกรย์
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทีจ เอ็กชิลด์ สีไอวอรี่ เกรย์