}

Colors / Materials :

เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี ชั้นคุณภาพ SD40T ขนาด 20 มม. ความยาว 10 ม. (ตรง)
เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี ชั้นคุณภาพ SD40T ขนาด 20 มม. ความยาว 10 ม. (พับ)
เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี ชั้นคุณภาพ SD40T ขนาด 20 มม. ความยาว 12 ม. (ตรง)
เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี ชั้นคุณภาพ SD40T ขนาด 20 มม. ความยาว 12 ม. (พับ)

เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี ชั้นคุณภาพ SD40 ขนาด 20 มม. ความยาว 10 ม. (พับ)


ข้อมูลสินค้า :

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กข้ออ้อย เอสซีจี เหมาะสำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอาคารสูง
ชั้นคุณภาพ SD40T ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ความยาว 10 ม.

เหล็กข้ออ้อย เอสซีจี ส่งมอบคุณภาพสูงทุกเส้น ทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว และน้ำหนัก ที่ผ่านการควบคุมตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต และทดสอบประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล เพื่องานโครงสร้างและฐานรากที่มั่นคง แข็งแกร่ง ของโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอาคารสูง