Colors / Materials :

เหล็กเส้นกลม เอสซีจี ชั้นคุณภาพ SR24 ขนาด 12 มม. ความยาว 10 ม. (ตรง)
เหล็กเส้นกลม เอสซีจี ชั้นคุณภาพ SR24 ขนาด 12 มม. ความยาว 10 ม. (พับ)

เหล็กเส้นกลม เอสซีจี ชั้นคุณภาพ SR24 ขนาด 12 มม. ความยาว 10 ม. (พับ)


ข้อมูลสินค้า :

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม เอสซีจี เหมาะสำหรับงานที่พักอาศัย บ้านเรือนทั่วไป
ชั้นคุณภาพ SR24, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม., ความยาว 10 ม.

เหล็กเส้นกลม เอสซีจี ส่งมอบคุณภาพสูงทุกเส้น ทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว และน้ำหนัก ที่ผ่านการควบคุมตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต และทดสอบประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล เพื่องานโครงสร้างและฐานรากที่มั่นคง แข็งแกร่ง ของที่พักอาศัย บ้านเรือนทั่วไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

เหล็ก เอสซีจี