}

Colors / Materials :

แผ่นบานเกล็ดสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขนาด 60x120x0.5 ซม. สีซีเมนต์
ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X240X0.8 ซม. สีซีเมนต์
ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X240X1.0 ซม. สีซีเมนต์
ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120X240X1.2 ซม. สีซีเมนต์
ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบลาด ขนาด 120X280X0.8 ซม. สีซีเมนต์

แผ่นบานเกล็ดสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขนาด 60x120x0.5 ซม. สีซีเมนต์


ข้อมูลสินค้า :

สมาร์ทบอร์ดบานเกล็ด เป็นสินค้าที่เหมาะกับการทำผนังโรงงานอุตสาหกรรม ปลอดภัย ไม่มีส่วนผสมของใยหิน
• แข็งแรง ทนทาน ทนต่อสารเคมี ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและด่าง • ช่วยระบายและป้องกันความร้อน ประหยัดพลังงาน