Colors / Materials :

ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x400x1.6 ซม. สีรองพื้น
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20x400x1.6 ซม. สีรองพื้น
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 10X400X1.6 ซม. สีรองพื้น
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x300x1.6 ซม. สีรองพื้นครีม
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20X300X1.6 ซม. สีรองพื้นครีม

Product Gallery :


ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 10X400X1.6 ซม. สีรองพื้น


ข้อมูลสินค้า :

ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ผิวสัมผัสเป็นลายไม้สัก ได้อารมณ์ลายไม้ละเอียดสวยเหมือนไม้สัก มีความทนทานสูง ไม่บิดงอ ไม่หดตัวเหมือนไม้ธรรมชาติหรือไม้สังเคราะห์อื่น สวยตรงได้แนว ใช้ในส่วนปิดเชิงชายและปั้นลม
• ผิวสัมผัสเป็นลายไม้สัก ได้อารมณ์ลายไม้ละเอียดสวยเหมือนไม้สัก • สีรองพื้นสำเร็จรูป สามารถทาสีที่ต้องการทับได้ทันที • ไม้เชิงชาย เอสซีจี มีความทนทานสูง ไม่บิดงอ ไม่หดตัวเหมือนไม้ธรรมชาติหรือไม้สังเคราะห์อื่น สวยตรงได้แนว

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

คู่มือการติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

ISO9001

ISO14001

ข้อมูลเคมีภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดฝาฝ้า