Colors / Materials :

ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x400x1.6 ซม. สีรองพื้น
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20x400x1.6 ซม. สีรองพื้น
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 10X400X1.6 ซม. สีรองพื้น
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20X300X1.6 ซม. สีรองพื้นครีม

Product Gallery :


ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x300x1.6 ซม. สีรองพื้นครีม


ข้อมูลสินค้า :

ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ผิวสัมผัสเป็นลายไม้สัก ได้อารมณ์ลายไม้ละเอียดสวยเหมือนไม้สัก มีความทนทานสูง ไม่บิดงอ ไม่หดตัวเหมือนไม้ธรรมชาติหรือไม้สังเคราะห์อื่น สวยตรงได้แนว ใช้ในส่วนปิดเชิงชายและปั้นลม
• ผิวสัมผัสเป็นลายไม้สัก ได้อารมณ์ลายไม้ละเอียดสวยเหมือนไม้สัก • สีรองพื้นสำเร็จรูป สามารถทาสีที่ต้องการทับได้ทันที • ไม้เชิงชาย เอสซีจี มีความทนทานสูง ไม่บิดงอ ไม่หดตัวเหมือนไม้ธรรมชาติหรือไม้สังเคราะห์อื่น สวยตรงได้แนว

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

scg-fascia-shop-drawing

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

คู่มือการติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

ISO9001

ISO14001

ข้อมูลเคมีภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดฝาฝ้า


            Change Password Change Password link-social signin-popupnew