}

Colors / Materials :

ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x400x1.6 ซม. สีรองพื้น
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20x400x1.6 ซม. สีรองพื้น
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 10X400X1.6 ซม. สีรองพื้น
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 15x300x1.6 ซม. สีรองพื้นครีม
ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20X300X1.6 ซม. สีรองพื้นครีม

Product Gallery :


ไม้เชิงชาย เอสซีจี ขนาด 20X300X1.6 ซม. สีรองพื้นครีม


ข้อมูลสินค้า :

ไม้เชิงชาย เอสซีจี สีรองพื้น เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ผิวสัมผัสเป็นลายไม้สัก ได้อารมณ์ลายไม้ละเอียดสวยเหมือนไม้สัก มีความทนทานสูง ไม่บิดงอ ไม่หดตัวเหมือนไม้ธรรมชาติหรือไม้สังเคราะห์อื่น สวยตรงได้แนว ใช้ในส่วนปิดเชิงชายและปั้นลม
• ผิวสัมผัสเป็นลายไม้สัก ได้อารมณ์ลายไม้ละเอียดสวยเหมือนไม้สัก • สีรองพื้นสำเร็จรูป สามารถทาสีที่ต้องการทับได้ทันที • ไม้เชิงชาย เอสซีจี มีความทนทานสูง ไม่บิดงอ ไม่หดตัวเหมือนไม้ธรรมชาติหรือไม้สังเคราะห์อื่น สวยตรงได้แนว