ชุดตัวล๊อค ทีคลิป เอสซีจี


ข้อมูลสินค้า :

ชุดตัวล๊อคทีคลิปใช้สำหรับยึดแผ่นไม้ เข้ากับตงเหล็ก แล้วยิงยึดด้วยตะปูเกลียวหัวเวเฟอร์ ปลายสว่านยาว 13 มม.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

คู่มือการติดตั้ง ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี


            Change Password Change Password link-social signin-popupnew